X Nocny Maraton Matematyczny

har_8501

Regulamin X Nocnego Maratonu Matematycznego
1.Nocny Maraton Matematycznym jest konkursem miejskim adresowanym do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidjecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie.
3.Każda szkoła może zgłosić jedną, trzyosobową reprezentację. Reprezentacja danej
szkoły pracuje zespołowo.
4.Podczas trwania konkursu zabrania się korzystania z kalkulatorów, technicznych
środków łączności i innych pomocy naukowych. Jedyną dozwoloną pomocą są
maturalne tablice matematyczne udostępniane przez organizatora.
5.Nocny Maraton Matematyczny rozpoczyna się 20.10.2017 (piątek) o godzinie
19:00, a przewidywany czas jego zakończenia to godzina 00:00.
6.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub
prawnego opiekuna ucznia pisemnej zgody na przebywanie w czasie konkursu na
terenie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie i dostarczenie jej na konkurs.
Osoby nie posiadające podpisanej zgody nie będą wpuszczone na konkurs.
7.Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 100 pytań
zamkniętych. Do każdego pytania podane są 4 możliwe odpowiedzi: A,B,C lub D.
Wybraną odpowiedź należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi poprzez zaczernienie
kratki odpowiadającej wybranej odpowiedzi.
8.Za każdą prawidłową odpowiedź zalicza się 1 punkt. Nie ma punktów ujemnych za
nieprawidłowe odpowiedzi. Za cały test można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
9.Organizator ogłasza wyniki konkursu bezpośrednio po jego zakończeniu, a
następnie ma miejsce rozdanie nagród.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu lub
całkowitego odwołania konkursu.
pozdrawiam Sebastian Matyjaszczyk

Reklamy