Konsultacje

Poniedziałek lekcja 1 Sebastian Matyjaszczyk – kółko olimpijskie

Poniedziałek lekcja 1 Beata Kopciuch – kółko matematyczne

Poniedziałek lekcja 10 Beata Kopciuch – konsultacje

Wtorek lekcja 9 Sebastian Matyjaszczyk – konsultacje

Wtorek lekcja 10 Beata Kopciuch – konsultacje

Wtorek lekcja 10 Sebastian Matyjaszczyk – konsultacje (po uzgodnieniu z nauczycielem)

Czwartek lekcja 2 Sebastian Matyjaszczyk – konsultacje

Czwartek lekcja 8 Danuta Schelenz

Piątek lekcja 8 Danuta Schelenz

Reklamy